Právní vědy a dnešek : (k problematice právně filosofického základu)

Variantní název
Rechtswissenschaften und Gegenwart
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, roč. 18, č. B16, s. 77-84
Rozsah
77-84
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document