Antropický princip

Název: Antropický princip
Variantní název
Le princip anthropique
Autor: Krob, Josef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1992, roč. 41, č. B39, s. [29]-34
Rozsah
[29]-34
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Antropický princip je zřejmě jedním z nejvíce diskutovaných problémů kosmologie v poslední době. Uplatnění tohoto principu v podstatě znamená kladení omezujících předpokladů při tvorbě modelů vesmíru, který musí respektovat současný stav a ten musí mýt bezrozporně vyvoditelný ze stavů minulých. Reálně existující jevy ve vesmíru - zejména existence pozorovatele, člověka (odtud také antropický princip) - zde vystupují jako silně omezující předpoklady pro výběr ze všech možných stavů vesmíru v jeho minulosti. Jaké jsou zdroje těchto úvah?
Jazyk shrnutí