O jedné "malé" učebnici

Název: O jedné "malé" učebnici
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, roč. 49, č. B47, s. [153]-159
Rozsah
[153]-159
  • ISSN
    0231-7664
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mises, Richard von. Kleines Lehrbuch des Positivismus. The Hague: W. P. Van Stockum, cop., 1939.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na prahu druhé světové války v roce 1939 vyšla v Haagu práce Richarda von Misese Kleines Lehrbuch des Positivismus (Einfuhrung in die empiristische Wissenschaftsauffassung). O tom, že to nebyla "učebnice" úplně ledajaká, svědčí dvě věci: Zaprvé skutečnost, že vyšla v edici Library of Unifed Science, což byla knižní řada založená příslušníky a sympatizanty Vídeňského kruhu a vedená Otto Neurathem, a za druhé to, že byla vydána ještě jednou, a to v roce 1990 ve Frankfurtu nad Mohanem. Informace, které se objeví v této stati, jsem čerpala z jejího prvního vydání. Sám R. von Mises (1883-1953, matematik a filozof, bratr pravděpodobně známějšího ekonoma Leopolda von Misese) byl už v roce 1939 v USA, kde se v září zúčastnil kongresu v Harvardu a kde - podobně jako řada dalších novopozitivistů - už zůstal. Kniha je v současné době zajímavá především z historického hlediska, protože podává dobrý přehled o tom, co bylo pokládáno za základní pozitivistické názory. Pro účel této stati však nebudeme probírat všechny její oddíly stejně podrobně a po krátké obecné charakteristice se zastavíme především o tom, jak R. von Mises, který sám byl matematikem, chápe to, čemu říká duchovní vědy.