Metapher als "sehen als"

Název: Metapher als "sehen als"
Variantní název:
  • Metafora jako "vidění jako"
  • Metaphor as "seeing as"
Autor: Mácha, Jakub
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2008, roč. 57, č. B55, s. [59]-72
Rozsah
[59]-72
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.