Explikace druhů pravdivosti

Název: Explikace druhů pravdivosti
Variantní název
Explications of being truth
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2008, roč. 57, č. B55, s. [89]-99
Rozsah
[89]-99
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V této stati se budeme věnovat výlučně rigorózní explikaci pre-teoretického pojmu pravdivosti (resp. sémantické definici pravdivosti) pomocí Transparentní intenzionální logiky (TILky) Pavla Tichého. Pravdivost (na rozdíl od Pravdy) považujeme za uspokojivě definovatelnou a nejfrekventovanější varianty příslušného predikátu za neeliminovatelné. Níže graduálně specifikujeme tři druhy predikátu "být pravdivý". Prvý je aplikovatelný na propozice, druhý na tzv. konstrukce, třetí na výrazy. U každého druhu jsou zjištěny varianty s ohledem na případnou parcialitu, vychází tak 2 plus 4 plus 6 rozdílných desambiguovaných variant predikátu "být pravdivý".
Jazyk shrnutí