Dějiny filosofie jsou jen poznámkami k Platónovi

Variantní název
The European philosophical tradition consists of a series of footnotes to Plato
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2008, roč. 57, č. B55, s. [5]-12
Rozsah
[5]-12
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Byl jsem poctěn úkolem promluvit při této příležitosti o Platónovi. Přesněji – poctěn má být Platón a tomu mám posloužit jako prostředník. Pojďme tedy vzdát Platónovi poctu a složit mu filosofickou poklonu. Postupovat budu tak, že nejprve vznesu vůči tomuto záměru pochybnost. Na ni podám nejprve jednoduchou a stručnou odpověď a posléze odpověď delší a náročnější. Ta se opět rozdělí na jednodušší a složitější úvahu. Nakonec zformuluji shrnující patetický závěr.
Jazyk shrnutí
Document