Projev na vědeckém matiné filosofické fakulty UJEP v Brně, konaném 25. listopadu 1970 k 300. výročí úmrtí J.A. Komenského

Název: Projev na vědeckém matiné filosofické fakulty UJEP v Brně, konaném 25. listopadu 1970 k 300. výročí úmrtí J.A. Komenského
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18, s. [249]-254
Rozsah
[249]-254
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.