The legend of the twelve dreams in old romanian literature

Název: The legend of the twelve dreams in old romanian literature
Variantní název:
  • Legenda o dvanácti snech ve staré rumunské literatuře
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 101-106
Rozsah
101-106
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.