Zápisky Marka Bydžovského z Florentina a Paprockého Diadochos

Název: Zápisky Marka Bydžovského z Florentina a Paprockého Diadochos
Variantní název:
  • Historische Aufzeichnungen von Marek Bydžovský z Florentina und Paprocký's Diadochos
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 59-63
Rozsah
59-63
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.