Henry Fielding

Variantní název
Генри Фильдинг
Henry Fielding
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 3, č. D1, s. 108-122
Rozsah
108-122
Type: Článek
Jazyk
česky
anglicky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
"Jako marxisté střežíme s láskou nesmrtelné kulturní hodnoty minulosti. Neděláme, na rozdíl od doktrinářů, škrt přes minulost, nýbrž stojíme na nerozborných základech lidského poznání, vědy, literatury a umění, které byly vybudovány nejen za kapitalismu, nýbrž již i za feudálního a otrokářského řádu a před ním. Ceníme si velikánů minulých věků za to, čím přispěli k probuzení lidstva, ale nechceme omezovat obzory naší dnešní společnosti historickými hranicemi jejich doby. Zdůrazňujeme s Marxem a Leninem kontinuitu kulturního vývoje... Naše kulturní dědictví zahrnuje v sobě všechno, co během staletí přispělo k tomu, aby si člověk stále více uvědomoval svět skutečnosti, všechno, co přispělo k přetvoření společenského vědomí ve smyslu nového a revolučního. A tak boj za kulturní dědictví je pro nás nerozlučně spjat s bojem za budoucí úděl lidu. A proto také náš boj si osobuje právo na dědictví všeho nejlepšího z živé minulosti." (V. J. Jerome.)
Document