Žánr: produkce, recepce, proces poznání

Variantní název
Genre: production, reception, knowledge
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. [25]-32
Rozsah
[25]-32
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document