[Trzynadlowski, Jan. Rozważania nad semiologią powieści]

Název: [Trzynadlowski, Jan. Rozważania nad semiologią powieści]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. [169]-171
Rozsah
[169]-171
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Trzynadlowski, Jan. Rozważania nad semiologią powieści. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. 109 s. Prace Wrocławskiego Tow. Naukowego; Seria A, Nr. 184.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.