K Šaldovu hodnocení Nerudy kritika

Variantní název
Неруда как критик в оценке Шальды
Neruda als Kritiker in Šaldas Wertung
Autor: Pešta, Pavel
Přispěvatel
Puchljaková, Helena (Translator of Summary)
Krejčí, Karel (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, roč. 7, č. D5, s. [113]-119
Rozsah
[113]-119
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Během své téměř půlstoleté kritické činnosti se F. X . Šalda nejednou vracel k Janu Nerudovi. Věnoval mu na půl druhé desítky studií, referátů, fejetonů a glos. Nesčetněkrát se jeho díla dotkl ve statích, zabývajících se jinými postavami nebo širší problematikou. V tomto článku si chceme povšimnout Šaldova hodnocení Jana Nerudy jako literárního a divadelního kritika.
Document