Výzkumy expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Mostě na sídlištích lidu s volutovou keramikou

Název: Výzkumy expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Mostě na sídlištích lidu s volutovou keramikou
Variantní název:
  • Ausgrabungen der Expositur des Archäologischen Instituts der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften (AÚ ČSAV) in Most auf Siedlungen der Bevölkerung mit Votulenbandkeramik
    • Issledovanije rabotnikov filiala Archeologičeskogo instituta Čechoslovackoj akademii nauk v Moste na poselenijach s linejno-lentočnoj keramikoj
  • Исследование работников филиала Археологического института Чехословацкой академии наук в Мосте на поселениях с линейно-ленточной керамикой
    • Issledovanije rabotnikov filiala Archeologičeskogo instituta Čechoslovackoj akademii nauk v Moste na poselenijach s linejno-lentočnoj keramikoj
Autor: Rada, Ivan
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [199]-205
Rozsah
[199]-205
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.