Główne nurty rozwoju kulturowego w starszym neolicie na niźu polskim

Název: Główne nurty rozwoju kulturowego w starszym neolicie na niźu polskim
Variantní název:
  • Die Hauptentwicklungsströmungen des Frühneolithikums in der Polnischen Tiefebene
    • Glavnyje tečenija razvitija neolita v Pol'skoj nizmennosti
  • Главные течения развития неолита в Польской низменности
    • Glavnyje tečenija razvitija neolita v Pol'skoj nizmennosti
  • Hlavní vývojové proudy staršího neolitu v polské nížině
    • Glavnyje tečenija razvitija neolita v Pol'skoj nizmennosti
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [257]-268
Rozsah
[257]-268
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.