Archeologické výzkumy a botanika

Název: Archeologické výzkumy a botanika
Variantní název:
  • Archäologische Forschungen und Botanik
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. [127]-134
Rozsah
[127]-134
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V následujících řádcích sděluje autor své zkušenosti se získáváním, rozborem a klasifikací paleobotanického materiálu. Tyto zkušenosti vyplynuly podstatnou měrou ze spolupráce botanického pracoviště s archeologickým ústavem ČSAV a s prehistorickým ústavem filosofické fakulty university J. E. Purkyně v Brně, zejména při archeologických výzkumech ve Znojmě-Hradišti, v Těšeticích a v Prosiměřicích na Znojemsku. Ve druhé části práce jsou podány stručné závěry z analýzy paleobotanického materiálu z halštatské osady v Těšeticích. Vedoucímu katedry prehistorie a etnografie university J. E. Purkyně prof. Františku Kalouskovi patří autorův dík za poskytnutí nahoře zmíněného paleobotanického materiálu.