[Slaski, Jacek; Tabaczyński, Stanisław. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski: materiały]

Název: [Slaski, Jacek; Tabaczyński, Stanisław. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski: materiały]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 296-
Rozsah
296
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Slaski, Jacek; Tabaczyński, Stanisław. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski: materiały. Warszawa: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1959. 86 s., 2 mapy, 27 s. obr. příl. Polskie Badania Archeologiczne; Tom 1.