Kvartérně-geologický výzkum lokality Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo)

Variantní název
Die quartär-geologische Forschung der Lokalität Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo)
Přispěvatel
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, roč. 22-23, č. E18-19, s. [35]-41
Rozsah
[35]-41
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document