Príspevok k vystihnutiu niekotorých sídliskových zákonitostí v mladšej dobe bronzovej

Variantní název
Ein Beitrag zur Erfassung einiger Siedlungsgesetzmässigkeiten in der jüngeren Bronzezeit
Přispěvatel
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, roč. 32, č. E28, s. 291-298
Rozsah
291-298
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document