Slovanské prsteny zdobené dvěma vodorovnými rýhami : příspěvek k datování pohřebiště v Břeclavi-Pohansku

Název: Slovanské prsteny zdobené dvěma vodorovnými rýhami : příspěvek k datování pohřebiště v Břeclavi-Pohansku
Variantní název:
  • Славянские кольца с двумя горизонтальными желобками : (заметка к датировке могильника на городище Бржецлав-Поганско)
    • Slavjanskije kol'ca s dvumja gorizontal'nymi želobkami : (zametka k datirovke mogil'nika na gorodišče Bržeclav-Pogansko)
  • Slawische Bandringe mit zwei horizontalen Rillen : ein Beitrag zur Zeitstellung des Gräberfeldes in Břeclav-Pohansko
    • Slavjanskije kol'ca s dvumja gorizontal'nymi želobkami : (zametka k datirovke mogil'nika na gorodišče Bržeclav-Pogansko)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. [231]-252
Rozsah
[231]-252
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.