Osídlení Turoldu na konci eneolitu a v době bronzové

Název: Osídlení Turoldu na konci eneolitu a v době bronzové
Variantní název
Die Besiedlung der Höhle Turold am Ende des Äneolithikums und in der Bronzezeit
Заселение пещеры Турольд в конце энеолита и в эпоху бронзового века
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. [91]-102
Rozsah
[91]-102
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence