[Abramowicz, Andrzej; Nadolski, Andrzej; Poklewski-Koziełł, Tadeusz. Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodźia]

Název: [Abramowicz, Andrzej; Nadolski, Andrzej; Poklewski-Koziełł, Tadeusz. Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodźia]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 123-125
Rozsah
123-125
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Abramowicz, Andrzej; Nadolski, Andrzej; Poklewski-Koziełł, Tadeusz. Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodźia. Lódź: [s.n.], 1959. 175 s. Prace Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; Wydz. 2. Nr. 25.