Zur Problematik der phonematischen Wertung der altgriechischen kurzen Diphtonge

Název: Zur Problematik der phonematischen Wertung der altgriechischen kurzen Diphtonge
Variantní název
K problematice fonématického hodnocení starořeckých krátkých diftongů
К вопросу о фонематической оценке древнегреческих кратких дифтонгов
Přispěvatel
Merta, Rudolf (Translator)
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. [85]-88
Rozsah
[85]-88
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence