ΕΙΚΟΣ in Sextus Empirieus

Variantní název
ΕΙΚΟΣ u Sexta Empirika
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, roč. 18, č. E14, s. [73]-75
Rozsah
[73]-75
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document