[Bartoněk, Antonín. Development of the long-vowel system in ancient Greek dialects]

Název: [Bartoněk, Antonín. Development of the long-vowel system in ancient Greek dialects]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 244-245
Rozsah
244-245
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bartoněk, Antonín. Development of the long-vowel system in ancient Greek dialects. Vyd. 1. Praha: SPN, 1966. 199 s. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica; sv. 106.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.