Keramika středodunajské kulturní tradice : příspěvek k diskusi o terminologii raného středověku

Název: Keramika středodunajské kulturní tradice : příspěvek k diskusi o terminologii raného středověku
Variantní název:
  • Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition : Beitrag zur Diskussion über die Terminologie des Frühmittelalters
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. [61]-67
Rozsah
[61]-67
  • ISSN
    0231-7915
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Práce vznikla s podporou grantu reg.č. 404/94/0410 Grantové agentury ČR.