Nové nálezy z pohřebiště v Lanžhotě

Název: Nové nálezy z pohřebiště v Lanžhotě
Variantní název
Neue Funde aus dem Gräberfeld in Lanžhot : slawische und aunjetitzer Gräber
Новые находки из могильника близ Ланжгота : славянские и унетицкие погребения
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. [67]-71
Rozsah
[67]-71
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence