Nové epipaleolitické stanoviště u Hustopečí na jižní Moravě

Název: Nové epipaleolitické stanoviště u Hustopečí na jižní Moravě
Variantní název:
  • Eine neue epipaläolithische Fundstelle bei Hustopeče in Südmähren
    • Novoje mesto èpipaleolitičeskich nachodok vblizi g. Gustopeče v južnoj Moravii
  • Новое место эпипалеолитических находок вблизи г. Густопече в южной Моравии
    • Novoje mesto èpipaleolitičeskich nachodok vblizi g. Gustopeče v južnoj Moravii
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. [7]-17
Rozsah
[7]-17
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.