Une hypothèse toponymique

Název: Une hypothèse toponymique
Variantní název
Toponymická hypotéza
Топонимическая гипотеза
Autor: Beneš, Pavel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. [179]-182
Rozsah
[179]-182
Type: Článek
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí