[Pyykko, Vappu. Die griechischen Mythen bei den grossen Kappadokiern und bei Johannes Chrysostomos]

Název: [Pyykko, Vappu. Die griechischen Mythen bei den grossen Kappadokiern und bei Johannes Chrysostomos]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, roč. 41, č. E37, s. 211-213
Rozsah
211-213
  • ISSN
    0231-7915
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Pyykko, Vappu. Die griechischen Mythen bei den grossen Kappadokiern und bei Johannes Chrysostomos. Turku: Turun yliopisto, 1991. 188 s. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, ISSN 0082-6987; osa 193. Annales Universitatis Turkuensis. Ser. B. tom. 193. ISBN 951-880-565-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.