Tvoření trojzvuků a přirozených stupnic

Název: Tvoření trojzvuků a přirozených stupnic
Variantní název:
  • Образование трезвучий и натуральных гамм
    • Obrazovanije trezvučij i natural'nych gamm
  • The formation of triads and natural scales
    • Obrazovanije trezvučij i natural'nych gamm
  • La formation des tritons et des gammes rationnelles
    • Obrazovanije trezvučij i natural'nych gamm
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, roč. 6, č. F1, s. 40-52
Rozsah
40-52
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.