Čtyřicátá léta v díle Bohdana Laciny : humanismus jako integrující princip Lacinovy poetiky

Název: Čtyřicátá léta v díle Bohdana Laciny : humanismus jako integrující princip Lacinovy poetiky
Variantní název:
  • Les années quarante dans l'oeuvre de Bohdan Lacina
Přispěvatel
Bartoš, Lubomír (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. [15]-54
Rozsah
[15]-54
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Název v obsahu: Les années quarante dans l'oeuvre de Bohdan Lacina : l'humanisme comme principe intégrant de la poétique de B. Lacina