L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz : (esquisse historique)

Název: L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz : (esquisse historique)
Variantní název
Pojem prostoru od Aristotela po Leibnize
Взгляд на понятие пространства начиная с Аристотеля до Лейбница
Autor: Patočka, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. [23]-41
Rozsah
[23]-41
Type: Článek
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence