Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 43-44
Rozsah
43-44
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • K výzkumnému úkolu státního plánu A VIII-4-13-1/3
Document