Nástěnné malby kapitulní síně slovanského kláštera na Sázavě

Název: Nástěnné malby kapitulní síně slovanského kláštera na Sázavě
Variantní název:
  • Le cycle de peintures murales dans la salle capitulaire du monastère slave de Sázava
Přispěvatel
Vaněk, Mojmír (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. [21]-37
Rozsah
[21]-37
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V současné době probíhají restaurační a konzervační práce na nástěnných malbách apokalyptického cyklu v kostelní věži na Karlštejně a v Emauzích v Praze. Tyto karlštejnské malby stejně jako malby emauzského ochozu mají přímý umělecký vztah k malbám v kapitulní síni na Sázavě. Tímto vztahem se aktualizuje znova podrobnější poznání sázavského cyklu na podkladě uměleckohistorického rozboru po konzervaci provedené v době německé okupace. Tehdy nebylo možno vyslovit objektivní soud, který by byl býval v přímém rozporu s tendenčním výkladem říšské "Denkmalstelle", (Böhmen u. Mähren IV/11-12, 1943). Druhým motivem, který navozuje seznámení se s výsledky odborné konzervace a nového výzkumu sázavských maleb, je návrh na zařazení stavebního souboru bývalého slovanského kláštera do kategorie národních kulturních památek.