Nástin dějin sochařství 17. a 18. věku na Moravě

Název: Nástin dějin sochařství 17. a 18. věku na Moravě
Variantní název
Abriss der Geschichte der Bildhauerei des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1975-1976, roč. 24-25, č. F19-20, s. [23]-40
Rozsah
[23]-40
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí