K počátkům sémantiky umění v české estetice : (Zichova teorie významové představy a sémantická typologie)

Název: K počátkům sémantiky umění v české estetice : (Zichova teorie významové představy a sémantická typologie)
Variantní název
Относительно начального периода формирования семантики искусства в чешской эстетике : (теория семантических представлений и семантической типологии О. Зиха)
Zu den Anfängen einer Semantik der Kunst in der tschechischen Ästhetik : (O. Zichs Theorie der "Bedeutungsvorstellung" und semantische Typologie)
Autor: Sus, Oleg
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. [279]-290
Rozsah
[279]-290
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence