[Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Čs. sociologie průmyslového podniku: ve světle svého vývoje a využití v řízení]

Název: [Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Čs. sociologie průmyslového podniku: ve světle svého vývoje a využití v řízení]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. [89]-93
Rozsah
[89]-93
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Čs. sociologie průmyslového podniku: ve světle svého vývoje a využití v řízení. Pardubice: Česká vědeckotechnická společnost, 1971. 271 s. Sociologické studie; svazek 6.