K revizionistické sociologické koncepci P. Machonina o československé třídní a sociální struktuře

Název: K revizionistické sociologické koncepci P. Machonina o československé třídní a sociální struktuře
Variantní název:
  • Towards revision sociological design P. Machonin about Czechoslovak class and social structure
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1983, roč. 32, č. G27, s. [95]-108
Rozsah
[95]-108
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.