Monopolní cena a monopolní zisk v soudobém kapitalismu

Autor: Fuchs, Kamil
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. [45]-55
Rozsah
[45]-55
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document