Sociologické aspekty urbanizačních trendů v současné migraci čs. obyvatelstva

Název: Sociologické aspekty urbanizačních trendů v současné migraci čs. obyvatelstva
Variantní název:
  • Социологические аспекты урбанизации и миграции чехословацкого населения
    • Sociologičeskije aspekty urbanizacii i migracii čechoslovackogo naselenija
  • Soziologische Aspekte der Urbanisierungstrends in der zeitgenössischen Bevölkerung der ČSSR
    • Sociologičeskije aspekty urbanizacii i migracii čechoslovackogo naselenija
Autor: Pácl, Pavel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. [69]-82
Rozsah
[69]-82
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.