Realizace principu komplexnosti v marxisticko-leninské sociologické teorii

Název: Realizace principu komplexnosti v marxisticko-leninské sociologické teorii
Variantní název
Реализация принципа комплексности в марксистско-ленинской социологии
La réalisation du principe de la complexité dans la sociologie marxiste-léniniste
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. [9]-23
Rozsah
[9]-23
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
K velmi významným metodologickým problémům v marxisticko-leninské teorii patří i formování stanoviska vědeckého přístupu při řešení společenskovědní tématiky. Přitom zejména vztah mezi marxisticko-leninskou filozofií a sociologickou teorií má svou zvláštní aktuálnost i historii. Nicméně, v této stati můžeme pominout aspekty, jež by měly podrobněji stopovat proces konstituování jednotlivých stanovisek, a zaměříme svou pozornost k tématice spíš finální: marxisticko-leninskou sociologii již evidentně akceptujeme jako význačný obor v celé soustavě socialistické vědy, čemuž odpovídá i nezbytnost historickomaterialistických východisek při konstituování této teorie. Proto se soustředíme hlavně na celkovější strukturální problémy, jak se tyto projevují v současných našich názorech, které se snaží zformovat stanovisko k obsahu marxisticko-leninské sociologie.