Dvě diplomové práce o volných sobotách

Název: Dvě diplomové práce o volných sobotách
Autor: Pácl, Pavel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, roč. 22, č. G17, s. 142-145
Rozsah
142-145
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Sonková, Alena. Volné soboty a víkendové výlety obyvatel Brna. Brno, 1974. 121 s. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně.
Štěpánková, Jana. Vliv volných sobot na návštěvu kulturních podniků v Brně. Brno, 1973. 146 s. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.