Time and social system

Variantní název
Čas a sociální systém
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, roč. 19, č. G14, s. 83-85
Rozsah
83-85
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document