Dr. Bruno Zwicker, významný představitel Brněnské sociologické školy

Název: Dr. Bruno Zwicker, významný představitel Brněnské sociologické školy
Variantní název
Dr. Bruno Zwicker, bedeutender Repräsentant der Brünner soziologischen Schule
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. [49]-64
Rozsah
[49]-64
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Funkční mnohovrstevnatost Brněnské sociologické školy je vývojově jasně patrná. Specifickou vrstvu v ní tvoří okruh těch členů, jejichž neukončené, fyzickou smrtí předčasně přervané životní dílo má výrazně vědecky kvalitativně tvůrčí rysy. Ty zůstávají u Zwickera v zásadní shodě i s narůstajícím dosahem sociologického přínosu celé této školy. Je-li v kterékoli oblasti tvůrčí práce základní jednota životních osudů a vědeckého díla obvykle zřejmá, tedy právě v případě Zwickerově jejich dialektická syntéza vystupuje zvlášť výrazně. Dotvrzuje to nesporně také skutečnost, že pro trvalejší vědecké určení práce kteréhokoli typu, sociologickou nevyjímajíc, se stává její etický základ (či alespoň podtext) složkou nezbytnou a nepostradatelnou. To dokazují i životní osudy Bruno Zwickera.
Jazyk shrnutí