Počátky ochrany přírody jako zájmové činnosti

Název: Počátky ochrany přírody jako zájmové činnosti
Variantní název
Die Anfänge des Naturschutzes auf freiwilliger Basis
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. [43]-54
Rozsah
[43]-54
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí