Poetry and music in the psychological semantics of Otakar Zich : (from the history of the Czech formal method and pre-structuralism)

Název: Poetry and music in the psychological semantics of Otakar Zich : (from the history of the Czech formal method and pre-structuralism)
Variantní název:
  • Poezie a hudba v psychologické sémantice Otakara Zicha : (z dějin české formální metody a prestrukturalismu)
Autor: Sus, Oleg
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1969, roč. 18, č. H4, s. 77-96
Rozsah
77-96
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.