Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1974, roč. 23, č. H9

Obrázek
Rok
1974
Rok vydání
1976
Poznámka
  • Sborník obsahuje samostatně stránkovanou přílohu "Vladimír Helfert: pokrokový vědec a člověk: studie, korespondence a vzpomínky". (Na příloze uveden rok vydání 1975).
Ústav FF MU
Příloha: Vladimír Helfert: pokrokový vědec a člověk: studie, korespondence a vzpomínky
Page Title
[Úvodní stránky přílohy "Vladimír Helfert : pokrokový vědec a člověk...] | pdficon
[7]-16 Vladimír Helfert Vysloužil, Jiří | pdficon
[17]-21 K Helfertovu pojetí italské opery 18. století Pečman, Rudolf | pdficon
[23]-24 Vladimír Helfert o národním obrození v české hudbě Vít, Petr | pdficon
[25]-26 Vladimír Helfert a brněnská návštěva Arnolda Schönberga v březnu 1925 Štědroň, Miloš | pdficon
[27]-31 Hudební výchova v díle Vladimíra Helferta : (pokus o aktualizaci jeho názorů) Settari, Olga | pdficon
[33]-39 Z Helfertových dopisů žákům Urbánek, Karel | pdficon
[41]-46 Vzpomínám Vladimíra Helferta Racek, Jan | pdficon
[47]-51 Několik vzpomínek na mého učitele Štědroň, Bohumír | pdficon
[53]-56 Z korespondence učitele svému žákovi Vetterl, Karel | pdficon
[57]-58 Několik vzpomínek Blažek, Zdeněk | pdficon
[59]-61 Vladimír Helfert v mých vzpomínkách Straková, Theodora | pdficon
[63]-67 Za Vladimírem Helfertem Smetana, Robert | pdficon
[69]-71 Vzpomínka na profesora PhDr. Vladimíra Helferta Stavinohová, Zdeňka | pdficon
Obrazové přílohy
Page Title
Obrazové přílohy | pdficon
Stati
Page Title
[7]-26 Musicologica Brunensia an der Schwelle des Jahres der tschechischen Musik 1974 Vysloužil, Jiří | pdficon
[27]-36 Entwurf eines Katalogs des tschechischen einstimmigen Gesangs im 15. und 16. Jahrhundert Tesař, Stanislav | pdficon
[37]-46 Die Musik in den sog. Verteidigungen der tschechischen Sprache : (70.-90. Jahre des 18. Jahrhunderts) Štědroň, Miloš | pdficon
[47]-65 Václav Jan Tomášeks Lieder zu tschechischen Texten Vysloužilová, Milena | pdficon
[67]-85 Parallelen der harmonischen Kompositionsstrukturen Bedřich Smetanas und Franz Schuberts : (zur Methode quantitativer harmonischer Analysen) Kyas, Vojtěch | pdficon
[87]-118 "Tschechische nationale Wiedergeburt" als Musikepochebegriff und die Bedeutung der Reflexionen über die Musik für seine Herausbildung : (Voraussetzungen und Thesen zum Studium eines Fragenkomplexes) | pdficon
[119]-143 Zur Frage der Weltanschauung des Komponisten im 20. Jahrhundert Vysloužil, Jiří | pdficon
Page Title
[145]-148 SPFFBU - Series musicologica H 1 - H 8, Brno 1966-1973 | pdficon
hidden section Výměna
Page Title
[149]-150 Výměna Štukavec, Libor | pdficon