Projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí