Janáčkova Úplná nauka o harmonii v nakladatelství Universal Edition ve Vídni (1914-1920)

Název: Janáčkova Úplná nauka o harmonii v nakladatelství Universal Edition ve Vídni (1914-1920)
Variantní název
Janáčeks Vollständige Harmonielehre in der Universal Edition Wien (1914-1920)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1982, roč. 31, č. H17, s. [41]-47
Rozsah
[41]-47
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí